Tổng hợp đề tài tốt nghiệp quản trị kinh doanh đạt điểm cao

Trong bài viết này, chuyendetotnghiep.net chia sẻ đến bạn list các đề tài tốt nghiệp quản trị kinh doanh gồm: Đề tài chuyên đề thực tập quản trị nguồn nhân lực, đề tài chuyên đề tốt nghiệp quản trị marketing, chuyên đề công tác quản trị bán hàng.

Tổng hợp đề tài tốt nghiệp quản trị kinh doanh đạt điểm cao

1. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại nhà khách Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của cty in Nông nghiệp và CN thực phẩm

3. Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của cty may Hồ Gươm

4. Lợi nhuận và giải pháp gia tăng lợi nhuận tại cty CP XD nhà số 1

5. Công tác quản lý nguyên vật liệu tại cty CP thiết bị CN và XD

>>> Xem thêm: Mẫu chuyên đề tốt nghiệp quản trị nhân sự hay nhất 2020

6. Chiến lược KD của Tổng cty Sành sứ thuỷ tinh CN

7. Vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại cty cầu 75 thuộc Tổng cty cầu GT8 – Bộ GTVT

8. Hoàn thiện công tác chuẩn bị tài liệu trong quá trình áp dụng ISO 9000 tại cty Chế tạo điện cơ

9. Đầu tư phát triển KCN trên địa bàn Hà Nội

10. Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược KD tại cty bánh kẹo Hải Châu

11. Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại cty SX, XNK đầu tư thanh niên Hà Nội

12. Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm vật liệu nổ tại Công ty Vật liệu nổ Công nghiệp

13. Công tác lập kế hoạch tại Tổng cty chè VN

14. Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty Điện tử Sao Mai

15. Cạnh tranh và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường XK của doanh nghiệp thương mại

16. Nâng cao hiệu quả KD XNK tại cty cơ điện Trần Phú

17. Tăng cường công tác quản lý nguyên vật liệu tại cty Vật liệu XD Bưu Điện Hà Nội

18. Hoạch định chiến lược cạnh tranh cho cty bánh kẹo Hải Hà

19. XD chiến lược kinh doanh tại cty TNHH Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp

20. Biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tại một số công trình trên địa bàn HN của cty ĐTPT nhà số 2

21. Biện pháp nâng cao sản lượng tiêu thụ tại cty TNHH SX và KD tấm bông PE Hà Nội

22 Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ ở cty In Hà Giang

23. Chi phí SX và giải pháp chi phí SXKD tại cty bóng đèn phích nước Rạng Đông

24. Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động tiêu thụ SP tại cty Thương mại, tư vấn và đầu tư Trainco

25. Đổi mới PP thu thuế trên địa bàn tỉnh Hà Giang

26. Đẩy mạnh tiêu thụ SP tại cty bánh kẹo Hải Châu

27. Một số giải pháp thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào VN

28. Hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại cty Sông Đà 2

29. Tăng cường công tác quản lý tiền lương tại cty Cơ khí Hà Nội

30. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại cty Cầu 75

31. Quản lý và cung ứng nguyên liệu tại XN SX đồ dùng học cụ huấn luyện X55

32. Nâng cao năng lực cạnh tranh tại cty thiết bị Machinco

33. Nâng cao hiệu quả KD trong hoạt động NK tại cty Vật tư kỹ thuật Ngân hàng

34. Lý luận về bộ máy QL của DN

35. Bất động sản

36. Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Hà Nội

37. Nâng cao hiệu quả SX và XK tại cty PROSIMEX

38. Quản lý chất lượng ở XN cơ điện vật tư

39. Mở rộng thị trường tại cty may Chiến Thắng

40. XD chiến lược SP tại cty bánh kẹo Hải Hà giai đoạn 2005 – 2008

41. Đẩy mạnh tiêu thụ SP tại cty TNHH Úc Đại Lợi

42. Tổ chức lao động tại Bưu điện Tủa Chùa – Điện Biên

43. Hoàn thiện cách chính sách thúc đẩy XK SP rau quả của VN

44. Đẩy mạnh xoá đói giảm nghèo tại Yên Bái

45. Chiến lược KD của cty Thương mại HN từ nay đến 2010

46. Đẩy mạnh hoạt động XNK hàng thủ công mỹ nghệ tại cty TNHH XNK Cường Thịnh

47. XD chiến lược phát triển thị trường ở cty TNHH nhà nước 1 thành viên cơ khí HN giai đoạn 2005 – 2015

48. Tình hình SXKD của cty CP may Thăng Long giai đoạn 2000 – 2005

49. Biện pháp chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn Q. Cầu Giấy hiện nay

50. Nâng cao hiệu quả KD ở cty TNHH Thái Dương

51. Lý luận về ổn định và mở rộng TT tại các DN

52. Thúc đẩy tiêu thụ SP ở cty dệt may Hà Nội

53. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại cty In tạp chí Cộng Sản

54. Đẩy mạnh tiêu thụ SP ở cty DAD

55. Thúc đẩy hoạt động XK hàng may mặc tại cty CP may Lê Trực

56. Nâng cao sức cạnh tranh trong đấu thầu tại cty XD CTGT 873

57. Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại cty In thương mại và dịch vụ ngân hàng NN & PTNT VN

58. Nâng cao chất lượng sản phẩm tại cty may Lê Trực

59. Vốn lưu động

60. Quản lý KD

61. Cty CP viễn thông điện lực Hà Nội

62. Phương pháp trả lương tại cty CMS

63. Biện pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ bia hơi tại cty SXKD đầu tư và DV Việt Hà

64. Tuyển dụng lao động tại cty TNHH NN một thành viên cơ điện Trần Phú

65. Hoạt động KD DV Internet tại cty truyền thông và số liệu VDC

66. Huy động và sử dụng vốn tại cty XD và phát triển nhà số 6

67. Huy động và sử dụng vốn tại cty Sông Đà 11

68. Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao khả năng tiêu thụ SP tại cty Thiết bị và phát triển chất lượng

69. Chi phí SX và giải pháp hạ thấp chi phí SXKD tại cty bóng đèn phích nước Rạng Đông

70. Huy động và quản lý điều hành vốn tại Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển tỉnh Hà Giang

71. Nâng cao hiệu quả QL tại cty Xây lắp vật liệu XD

72. Nâng cao hiệu quả KD tại cty CPTM Tuấn Khanh

73. Quản trị vật tư tại cty cơ khí Z179

74. Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty thiết bị đo điện HN

75. Cty TM XD Bạch Đằng

76. Đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá tại cty TMTH tỉnh Nam Định

77. Quản trị nhân lực tại KS Đông

78. Công tác quản trị mua hàng

79. Sức cạnh tranh và giải pháp nâng cao sức cạnh tranh trong cty may XK

80. Nâng cao hiệu quả tiêu thụ hàng hoá tại cty TM Gia Lâm HN

81. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quả lý tại cty liên doanh cơ khí XD

82. Thúc đẩy tiến trình CPH tại cty thực phẩm XK Bắc Giang

83. Tăng cường hoạt động tiêu thụ tại cty xăng dầu Hà Giang

84. Kế hoạch phát triển hệ thống viễn thông tại tỉnh Hà Giang giai đoạn 03-05

85. Đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ SP tại cty vật liệu nổ CN

86. Hoàn thiện các hình thức trả lương tại cty thiết bị điện Hồng Phúc

87. Hoàn thiện bộ máy QL ở cty điện lực HN

88. QL tiền lương tại cty KTCT thuỷ lợi La Khê

89. Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty cao su Sao Vàng

90. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại cty TNHH Giang Sơn

91. Sử dụng vốn tại cty TNHH Duy Thịnh

92. Quản trị mua hàng

93. Nâng cao khả năng cạnh tranh của DN XD

94. Nâng cao sức cạnh tranh mặt hàng giày dép của cty Thượng Đình trong thị trường nội địa

95. Giải pháp tài chính đẩy mạnh tiêu thụ SP tại cty CP dụng ụ cơ khí XK

96. Lợi nhuận và các biện pháp gia tăng lợi nhuận tại cty CP XD thuỷ lợi Thái Thuỵ

97. Nâng cao chất lượng quản trị bán hàng tại cty giày Thượng Đình

98. CPH (Cổ phần hoá)

99. Hoàn thiện quản trị nhân sự tại cty Xăng dầu VN